Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

YASAKBITSIN.COM internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/yada üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. YASAKBITSIN.COM sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme benzer biçimde işlemleri, önceden bildirmeksizin her süre yapabilir. YASAKBITSIN.COM “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

YASAKBITSIN.COM, ziyaretçileri yahut kullanıcıları tarafınca www.Yasakbitsin.Com adlı internet sayfası üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel detayları ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. YASAKBITSIN.COM, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kuruluş ve müesseselarla çeşitli şekillerde ortaklaşa iş yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal öteki ticari yöntemlerle olabilir. YASAKBITSIN.COM, bildirişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli bildirişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında bildirişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak çalgılar sunmayı beyan ve taahhüt eder. YASAKBITSIN.COM, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar haricinde üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve YASAKBITSIN.COM sitesinde çıkabilecek olası sorunların acil olarak giderilmesi için, YASAKBITSIN.COM gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu fakatçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, YASAKBITSIN.COM tarafınca kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. YASAKBITSIN.COM sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi gizleme yükümlülükleri ek olarak saklıdır.

YASAKBITSIN.COM’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir ekip kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar vesilesiyle YASAKBITSIN.COM’a vermeleri gerekmektedir. YASAKBITSIN.COM’un, kayıt esnasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. YASAKBITSIN.COM tarafınca talep edilebilecek bilgiler yada kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden meydana getirilen işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler YASAKBITSIN.COM ve işbirliği içinde olduğu öteki birey ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın yalnız çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma benzer biçimde durumlar dahilinde kullanılabilir.

YASAKBITSIN.COM, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/yada çeşitli hizmetlere ilişkin müracaat formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar vasıtasıyla reklam veren yada anlaşmalı 3. Partilerin sitesine yönlendirebilir. YASAKBITSIN.COM, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına yahut barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir mesuliyet taşımamaktadır.

Kullanıcıya ilişkin kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik öteki her türlü data olarak anlaşılır. YASAKBITSIN.COM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini YASAKBITSIN.COM’un ortaklık içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. YASAKBITSIN.COM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ilişik detayları üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Kanun, KHK, Yönetmelik vb. Yetkili hukuki makamlar tarafınca çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

YASAKBITSIN.COM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

Yetkili yönetimsel ve/veya adli makamlar tarafınca usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma yada soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili data talep edilmesi hallerinde,

kullanıcıların haklarını yada güvenliklerini koruma amacıyla informasyon verilmesinin lüzumlu olduğu hallerde.

YASAKBITSIN.COM, kendisine verilen gizli saklı detayları kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı mecburiyet olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini yada yetkisiz kullanımını yada üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

YASAKBITSIN.COM, kullanıcılar ve kullananların YASAKBITSIN.COM sitesi kullanımı hakkında detayları, teknik bir mesajşim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili konum ve bayağı tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, web sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç ferdin kullandığını, bir ferdin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret etmiş olduğu ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik bildirişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik mesajşim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, sadece kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi yada bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak halde tarayıcılarının ayarlarını her süre değiştirebilirler.

YASAKBITSIN.COM tarafınca Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik yada periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, YASAKBITSIN.COM ve ortaklaşa iş içindeki fert yahut kurumlar tarafınca bu kullanıcılara direkt pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

YASAKBITSIN.COM, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri lüzumlu gördüğü anlarda YASAKBITSIN.COM sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. YASAKBITSIN.COM’un değişim yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

Forum ve Blog bölümlerinde kullanıcıların yorum benzer biçimde bir içerikte girdi yapabildikleri diğer alanlar, kullanıcılara yasal sorumluluklar yüklemektedir. Sövgü, hakaret, tehdit, sataşma, aşağılama, kişi hak ve özgürlüklerine saygısız içeriğe haiz olan mesajlar, mesajı atan kullanıcıyı bağlamaktadır. Hiçbir şekilde YASAKBITSIN.COM editörleri veya yöneticileri sorumluluk kabul etmez. YASAKBITSIN.COM yönetimi, bu tür mesajları atılmasını engellemek için elinden geleni yapmakta ve bildiri içeriklerine bir yazılım tarafından bir takım filtrelemeler uygulamaktadır. Sadece yetkili kurumlar tarafınca yapılabilecek yasal informasyon istekleri sonucunda, bizim de ilgili yazının sahibini tanımlayabilecek bazı bilgileri vermemiz gerekebilir. Kullanıcı, foruma veya blog’a mesaj yazarken tüm bu hususları kabul etmiş sayılır

(Visited 252 times, 1 visits today)